Żero – thriller teknoloġiku għal qarrejja żgħar (12+)

Żero, maqlub għall-Malti minn John A. Bonello

Immaġina storja mimlija azzjoni, qisek qed tara xi film ta’ James Bond. Storja mimlija mistoqsijiet u misteri, bi protagonist li jġib ruħu b’mod stramb għall-aħħar. Ftit ftit tiskopri kif dan il-protagonist, żagħżugħ li għadu kif għalaq 14-il sena, huwa ġenju tat-teknoloġija li trabba u għex magħluq waħdu f’post fejn ma kellu ebda kuntatt ma’ bnedmin oħra. Jismu Tnejn Punt Żero, fil-qosor, Żero. U d-dinja li jaf se tisfaxxa fix-xejn aktar ma tiżvolġi l-istorja.

Continue reading

Advertisements

Kotba bil-Malti għall-adolexxenti

Kotba bil-Malti għall-adoloxxenti

Is-sensiela ta’ kotba bil-Malti għall-adolexxenti Il-Logħba tal-Allat hija triloġija fil-ġeneru tal-fantażija. B’kollox hemm 3 kotba fis-serje, li huma:

  1. It-Tielet Qamar (2008) – Ixtrih minn hawn.
  2. L-Aħħar Ħolma (2010) – Ixtrih minn hawn.
  3. Is-Sitt Aħwa (2012) – Ixtrih minn hawn.

Għalkemm kull ktieb miktub b’mod li jista’ jinqara għalih, il-parir tiegħi hu li jinqraw fl-ordni kif ippubblikajthom.

Continue reading

It-Taàr. Finalist tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018

It-Taàr

L-aħbar li l-ktieb tiegħi It-Taàr intgħażel bħala wieħed mill-finalisti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018 ma stennejthiex, għalkemm xtaqtha, u ferrħitni ħafna.

Ma stennejthiex mhux għax ma nemminx fl-istorja–anzi, hija storja għal qalbi, li ħdimt fuqha għal snin twal u li ppubblikajt biss wara li kont ċert li hija tajba biżżejjed. Storja li ktibt fl-2010, u li rat id-dawl fl-2017, wara seba’ snin inkisser u nsewwi fiha.

Ma stennejtx li se jintgħażel għar-raġuni li dan il-ktieb, li ppubblikajt għal rasi taħt l-imprint tiegħi stess Serafin Books, ktibtu għal udjenza differenti. Ktibtu għall-addolexxenti (li ma jfissirx li l-kbar ma jistgħux jaqrawh, xejn affattu). Peress li daħal jikkompeti ma’ kotba intenzjonati għal udjenza aktar matura, ħsibt li mhux se jirnexxieli nikkompeti mal-kotba finalisti l-oħra. Kuntent li kont żbaljat.

Esperiment letterarju

It-Taàr huwa ktieb esperimentali ħafna. Kien proġett li fih esperimentajt kemm flaħt–fit-teknika tal-kitba, fejn addottajt stil minimalist li jvarja mal-andament u r-ritmu tal-ġrajja, fil-kuntrasti bejn il-karattri u bejn l-ambjent li nafu u dak li ħloqt jien, esperiment ukoll fil-lingwa–It-Taàr ippubblikajtu kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

It-Taàr. Finalist tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018

Dwar It-Taàr

It-Taàr huwa l-ewwel ktieb fis-serje Distopja u jirrakkonta l-ġrajjiet li jgħaddu minnhom żewġ komunitajiet ta’ sopravissuti, il-komunita tat-Taàr u dik tal-Baruni. Dawn jgħixu f’partijiet differenti ta’ gżira kbira, li fiċ-ċentru tagħha hemm binja enormi, torri għoli aktar mis-sħab.

Fuq wara tal-ktieb, issibu miktub hekk:

Wieħed u sebgħin sena wara gwerra nukleari dinjija, il-ħajja tkarkar ‘il quddiem b’ritmu mkisser, filwaqt li l-farka bnedmin li fadal jitwieldu, jgħixu u jmutu f’dinja mifnija mard li kulma jmur qiegħda tinbidel f’deżert radjuattiv. F’dik il-ħerba u disperazzjoni, tifel jissielet mal-ħajja fid-dell ta’ torri kbir u misterjuż li baqa’ inpenetrabbli għal għexieren ta’ snin. Xi ħaġa iżda, se tinbidel dalwaqt.

Il-qofol tal-ġrajja

Il-memorja hija l-qofol ta’ din il-ġrajja li tibda bil-premessa li din l-istorja diġà ġrat, qed tiġri bħalissa, u se terġa’ tiġri fil-ġejjieni. Din it-tema fl-istorja timmanifesta ruħha fi kliem ix-xwejjaħ Sal, l-uniku bniedem li jiftakar kif kienet id-dinja qabel inqerdet. Sal il-ħin kollu jfakkar lil ta’ madwaru fil-kilba tal-bnedmin, li frott din il-kilba, seħħet din il-qerda globali. Imbagħad min-naħa l-oħra, hemm Ben, il-protagonist ta’ din l-istorja. It-tifkiriet tiegħu huma kunflitt kontinwu–il-ħin kollu jaħseb f’ħuh li miet ftit qabel, jiftakar fil-kliem li kien jgħid, fit-taħdidiet li kien ikollhom speċjalment dwar ommu u missieru, li hu ma jiftakarhomx għax mietu meta kien għadu tarbija. F’kuntrast ma’ dawn, hemm il-memorji tan-nies tat-torri u l-biża’ kbir li għandhom li l-memorji tagħhom jintilfu għal kollox la darba huma ma jibqgħux jeżistu.

Il-kriżi bilfors għandha toħroġ l-agħar fil-bniedem?

Jiddependi kif tħares lejha. Jien naħseb li meta tpoġġi bniedem f’sittwazzjoni disperata, joħroġ l-istint, dak li vera hu minn ġewwa. Aħna trabbejna f’dinja ta’ kontrolli kontinwi, ta’ regoli fuq regoli li jżommu ordni fis-soċjetà. Iżda min aħna mingħajr dawk il-ktajjen? Nitbissmu lil xulxin jekk niltaqgħu fit-triq, jew nippruvaw noqtlu lil xulxin għax hija kwistjoni ta’ sopravvivenza? L-agħar jista’ jkun l-aħjar tiegħek f’waqtiet bejn ħajja u mewt.

Għaliex il-bżonn ta’ tant dettall u attenzjoni għall-arkitettura f’din in-novella?

Fi storja bħal din, il-post fejn hija ambjentata l-istorja huwa kruċjali, kważi karattru ieħor fih innifsu. Li niddiskrevih b’tant dettall kien importanti ħafna, biex b’hekk noħroġ fiċ-ċar il-kunflitt kbir li hemm bejn il-karattri u l-postijiet fejn jgħixu. Mhuwiex post sabiħ fejn tgħix, u mhux faċli taċċettah, speċjalment jekk tkun drajt f’ħajja komda, fejn tiftaħ il-vit u ssib l-ilma, jew tiftaħ il-fridge u ssib l-ikel. Fl-istess ħin, dan l-ambjent tant iebes joħloq kuntrast qawwi mal-binja li baqgħet sħiħa wara l-attakk nukleari, it-torri enormi li hemm qrib dan il-post.

B’rabta ma’ dan il-punt, ta’ min insemmi l-kollaborazzjoni mal-illustratur bravissimu Derek Fenech, li ħoloq qoxra li tispikka. Derek ispira ruħu minn arkitettura Russa u minn posters Komunisti tal-ħamsinijiet.

It-torri Nimbus: utopja ġewwa distopja

It-torri Nimbus suppost li kellu jkun simbolu tal-għaqda bejn l-umanità, fejn diversi pajjiżi ħadmu flimkien biex bnew din l-ewwel belt vertikali totalment awto-suffiċjenti. Iżda b’ċertu ironija, bl-affarijiet li ġraw, dan it-torri spiċċa ħa rwoli u tifsiriet ġodda. In-nies tat-Taàr u tal-Baruni jużawh bħala referenza ġeografika, u biex ibeżżgħu liż-żgħar bi stejjer t’iħirsa u mostri. Min hemm ġo fih, iħoss piż kbir, il-piż li huma l-aħħar tama biex mijiet ta’ snin ta’ riċerki ma jintilfux u jintesew qishom qatt ma kienu. Ħin minnhom, wieħed mill-karattri jgħid li spiċċaw huma stess parti mill-esperiment li ħolqu.

Il-finalisti l-oħra

Mis-7 kotba l-oħra li huma finalisti irnexxieli naqra 3 s’issa. L-oħrajn smajt affarijiet sbieħ fuqhom u ħerqan li naqrahom ukoll. Intant, dwar it-3 li qrajt:

It-Tawmaturgu (pubblikazzjoni Horizons, 2017)

Inzerta li It-Tawmaturgu ta’ Mark-Anthony Fenech, kont għamiltu xogħol ta’ editjar u huwa ktieb li nfaħħar ħafna. It-Tawmaturgu huwa ktieb ta’ fantaxjenza, u bħalu għadna qatt ma rajna fix-xena letterarja Maltija.

It-Tawmaturgu

Huwa uniku bħala ġeneru, iżda huwa uniku għal raġuni oħra wkoll–Mark-Anthony ma beża’ xejn joħloq kliem ġdid għal termini xjentifiċi li fil-Malti m’għandniex kliem għalihom. L-istorja hija kumplessa u fl-istess ħin intriganti, f’mumenti tfakkrek fi Dune, il-kapulavur ta’ Frank Herbert, u f’xi bnadi f’serje kult bħal Firefly.

Kapitali (Pubblikazzjoni Merlin Publishers, 2017)

Kapitali, ta’ Wayne Flask, huwa thriller politiku li għoġobni immens. Dan il-ktieb ħakimni sa mill-ewwel ftit kapitli. Qrajtu malajr wisq, u xtaqt li kien ħafna itwal.

kapitali1

Għalkemm taf li qed taqra fiction, fl-istess ħin il-kliem jinfed ir-realtá donnu sikkina taħraq minn ġo blokka xaħam iffriżat. Bejn intriċċi politiċi, kuntratti, tixħim, drogi u kilba kbira għall-poter u flus, qalb il-paġni ta’ Kapitali hemm xi ħaġa għaddejja l-ħin kollu, qisha magna li ma tieqaf qatt. Lanqas waqt funeral. Għoġobni ħafna kif inhu miktub, f’kapitli jalternaw bejn il-karattri fl-istorja. L-użu tal-ewwel persuna kien ġenjali, għax l-awtur irnexxielu joħloq ilħna distinti (u intimi) ħafna għall-karattri prinċipali.

Rokit (Pubblikazzjoni Merlin Publishers, 2017)

Il-kitba ta’ Loranne Vella minn dejjem għoġbitni ħafna, speċjalment il-ktieb tagħha Magna Mater, li huwa wieħed mill-aktar kotba bil-Malti li nħobb.

rokit

Rokit huwa ktieb ta’ fantaxjenza bil-Malti li bħal It-Taàr għandu tema distopjana. Għoġobni kif minn ‘wide-angle’ fejn niltagqħu mal-protagonist tal-istorja idur minn pajjiż għall-ieħor, l-istorja tiffoka dejjem aktar sa ma l-qofol ta’ Rokit jiżvolġi f’Malta, blata li kulma jmur dejjem tiċkien. Għalkemm l-istorja intriganti ħafna, ħassejt li kien jonqsu ftit xogħol ieħor biex ikun perfett.

Minn fejn jinxtara It-Taàr?

It-Taàr jinsab għall-bejgħ mingħand Meli Book Shop, Triq Santa Lucia, il-Belt, jew online (tqassim b’xejn f’Malta u Għawdex) minn hawn.

Il-verżjoni bl-Ingliż ta’ The Taàr tista’ ssibha minn dawn il-postijiet:

Dan il-ktieb ser ikun ukoll għall-bejgħ minn fuq l-istand ta’ Meli Book Shop waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb bejn is-7 u l-11 ta’ Novembru 2018, Ċentru tal-Konferenzi, Dar il-Mediterran, il-Belt Valletta.


Żur www.johnabonello.com għal aktar informazzjoni dwari u dwar il-kotba tiegħi.

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor — ktieb ġdid fis-sensiela Irvin Vella, Investigatur Virtwali 

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor

Jew kif Irvin Vella ltaqa’ ma’ Guybrush Threepwood u Long John Silver

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor (April, 2018) huwa t-3 ktieb fis-sensiela tal-Investigatur Virtwali. Il-ktieb huwa pubblikazzjoni ta’ Merlin Publishers u għal darb’oħra għandu illustrazzjonijiet ta’ Lisa Falzon.

Min hu dan Irvin Vella u x’jiġri f’dan l-aktar każ riċenti tiegħu?

Irvin Vella huwa żagħżugħ ta’ dsatax-il sena li joħlom li xi darba jsir investigatur privat. Il-każijiet strambi u ġrajjiet mhux tas-soltu jikolhom bil-ħobż. Hu nnifsu ma jaqax fin-norma ta’ żgħażagħ tamparu. Mhuwiex moħħu fis-social media, fil-ħruġ u t-tbaħrit, u lanqas jimpurtah wisq mill-isports jew minn attivitá fiżika. Iżda imbagħad fejn jidħlu investigazzjonijiet ma tiċċajtalux. Jagħmel l-almu tiegħu biex isolvi kull każ li jiġi quddiemu, jiġri wara kull ħjiel bla heda sakemm jasal biex isib tarf tal-kobba mħabbla. U jgħinuh f’kull każ li jsolvi, ibqa’ ċert li se ssib lil kuġinietu, it-tewmin Luca and Laura.

3

F’dan it-tielet każ, Irvin jintalab jinvestiga ċ-ċirkustanzi misterjużi li wasslu għall-mewt ta’ avukat Malti. Dan l-avukat, għażeb minn Ħal Balzan, imut lejlet l-ewwel tas-sena, f’inċident fatali waqt btala f’Għawdex. Oħt il-vittma tagħmel kuntatt m’Irvin u titolbu jitkixxef dwar l-aħħar ftit sigħat qabel miet ħuha sabiex tkun tista’ sserraħ moħħha li fl-inċident ta’ ħuha ma kien hemm xejn barra minn postu. Irvin jidħol għal dan il-każ b’ruħu u ġismu, u malajr jiskopri xi ħaġa tal-għaġeb dwar il-vittma u dwar ir-raġuni għaliex mar iqatta’ tmiem is-sena fil-gżira Għawdxija.

Għal min hu dan il-ktieb?

Bħaż-żewġ kotba ta’ qablu fis-sensiela tal-Investigatur Virtwali (Il-Każ Manduca, 2013 u Il-Każ tas-Serqiet Strambi, 2015), Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor  huwa ktieb immirat għal tfal minn 10 snin ‘il fuq. Iżda kemm-il darba waqqfuni nies kbar u qaluli kemm ħadu gost jaqraw dawn il-kotba investigattivi li huma mexxeja u miktubin b’mod sempliċi.

Minn fejn ġie Irvin Vella … u kif nibtet it-3 storja

Għalkemm ħafna drabi l-karattri fl-istejjer tiegħi ikunu ispirati minn nies li naf, kultant karattru jitwieled minn nies fittizji li ‘niltaqa’ magħhom fil-kotba li naqra jew f’xi film li nara. Hekk ġrali b’Irvin Vella. L-investigatur mibrum mhuwiex ispirat minn persuna waħda, iżda minn għadd ta’ karattri li ltqajt magħhom. Għandu ftit minn Columbo ta’ Peter Falk,  tikka minn Frederick ‘Fatty’ Trotteville, protagonist fl-istejjer tal-Five Find-outers ta’ Enid Blyton, kif ukoll ftit minn investigaturi oħrajn fid-dinja tal-letteratura. L-imħabba li għandu għall-żaqqu iżda, dik kollha kemm hi tiegħu.

Iż-żerriegħa li wasslitni nikteb Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor inżergħet fi tfuliti. L-influwenzi ewlenin ġew minn ġiex t’ibnadi: ktieb favorit ta’ tfuliti u logħba tal-kompjuter tad-disgħinijiet.

Il-ktieb tal-1883 ta’ Robert Louis Stevenson, Il-Gżira tat-Teżor, jibqa’ wieħed mill-kotba favoriti tiegħi. Ommi u missieri kienu xtrawli edizzjoni bil-Malti meta kelli madwar seba’ snin. Minn dakinhar qrajt l-istorja għadd ta’ drabi, anki f’edizzjonijiet differenti. Ftit ilu, qrajt l-istess ktieb lit-tfal tiegħi u stagħġibt kif din l-istorja tibqa’ taffaxxina lit-tfal ta’ kull ġenerazzjoni. Naħseb li dik kienet l-ewwel żerriegħa biex nikteb storja b’tema ta’ kaċċa għat-teżor.

Aktar tard, meta bdejt nesplora l-idea li kelli, stajt indaħħal tifkiriet tas-sigħat twal li qattajt spalla ma’ spalla ma’ ħija, nilgħabu The Secret of Monkey Island. Kien fl-1990 u din il-video game kienet ġennet lil kulħadd. Fil-logħba, inti ssir Guybrush Threepwood, żagħżugħ li jixtieq isir furban. Il-logħba tieħdok minn post għall-ieħor u trid issolvi ħafna taħbiliet biex timxi ‘l quddiem.

Jekk tixtieq tixtri l-ktieb

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor  jinsab għall-bejgħ mill-ħwienet tal-kotba kollha f’Malta u Għawdex.

Tista’ ssibu wkoll online minn dawn is-siti:

Każ ġdid fjamant għall-Investigatur Virtwali–Irvin Vella #03

Każ ġdid għal Irvin Vella

 

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor (Irvin Vella, Investigatur Virtwali #03)

Pubblikazzjoni, Merlin Publishers, 2018

Każ ġdid għal Irvin Vella

Is-sensiela tal-Investigatur Virtwali bdiet b’Il-Każ Manduca, fejn Irvin Vella jinvestiga d-dehriet ta’ ħares ġewwa villa fir-Rabat. Fit-tieni ktieb tas-serje, Il-Każ tas-Serqiet Strambi, grupp ta’ ħallelin jidħlu f’għadd ta’ ħwienet u ma jisirqu xejn. Fit-tielet każ tal-Investigatur Virtwali, din id-darba se mmorru Għawdex fil-bard u l-ksieħ ta’ Jannar għal investigazzjoni daqsxejn differenti.

Lejlet l-ewwel tas-sena, Kevin Piscopo, avukat Malti, tilef ħajtu f’inċident fatali. Oħtu, li għandha xi dubji dwar x’seta’ wassal għall-inċident ta’ ħuha, tqabbad lil Irvin jitkixxef x’kien qed jagħmel Kevin fl-aħħar sigħat qabel miet. Dak li jirnexxilhom jiskopru Irvin, Luca u Laura jgħaġġeb mhux biss lilhom, iżda lill-pajjiż sħiħ…

Illustrazzjonijiet ta’ Lisa Falzon

Għal darb’oħra, il-qoxra u l-illustrazzjonijiet ta’ ġewwa tal-ktieb huma xogħol Lisa Falzon. Bl-istess stil li wżat għall-kotba ta’ qabel, Lisa tat ħajja lil xeni importanti fl-istorja, b’illustrazzjonijiet mżewqin b’dik id-daqsxejn inkejja kif taf tagħmel hi.

5

Għan-naħa ta’ quddiem tal-qoxra, din id-darba Lisa użat l-ilwien tal-għabex li xerqu tassew mal-atmosfera tal-istorja. Għal fuq wara, għażlet l-isfond ta’ qiegħ il-baħar li jgħin biex jinħoloq il-kuntrast li hemm bżonn biex jinqara l-kliem tal-blurb. Fuq ġewwa tal-ktieb hemm għaxar illustrazzjonijiet ġodda fuq l-istess stil ta’ qabel, b’daqqiet donnhom tal-lapes li joħolqu moviment u effetti sbieħ.

Għall-bejgħ mill-ħwienet tal-kotba u online

Irvin Vella 3 - Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor

Il-ktieb jinsab għall-bejgħ mill-ħwienet tal-kotba lokali, kif ukoll online, mis-sit ta’ Merlin Publishers jew mill-ħanut virtwali tiegħi.

Kotba għat-tfal bil-Malti

Is-sensiela ta’ kotba bil-Malti għat-tfal Irvin Vella, Investigatur Virtwali bdejt niktibha fl-2014. Intlaqgħet tajjeb kemm mill-qarrejja żgħar li jħobbu l-qari bil-Malti u wkoll mill-kritiċi tal-letteratura Maltija. Filfatt, l-ewwel żewġ kotba fis-sensiela ġew mogħtija l-Premju Terramaxka, li huwa l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għat-tfal ta’ bejn it-8 u t-12-il sena.

IMG_20161108_200225

Dawn l-istejjer nieħu gost ħafna niktibhom. U nieħu gost naqrahom ukoll. Waqt li nkun qed nikteb, ngħixhom daqslikieku qed iseħħu vera u naf li għad baqgħali ħafna x’nikteb dwar dan Irvin Vella li rnexxielu jidħol fid-djar u fuq l-ixkafef ta’ ħafna qarrejja żgħar–u kbar ukoll. Għax għalkemm dawn huma kotba bil-Malti immirati għal tfal minn 8 snin ‘il fuq, il-każijiet tal-Investigatur Virtwali huma tajbin ukoll għall-adulti.

Il-Każ Manduca – Irvin Vella, Investigatur Virtwali #01

IVProfile

Il-Każ Manduca kien il-bidu tal-karriera investigattiva ta’ Irvin Vella, li jsib ruħu jipprova jsib irkaptu ta’ x’inhu jiġri ġewwa l-villa tal-Barunessi Manduca fir-Rabat. Bl-għajnuna tal-kuġini tewmin tiegħu Luca u Laura, Irvin jibda jsib ħafna bċejjeċ strambi, li meta jgħaqqadhom kollha flimkien …

Il-Każ Manduca kien ippubblikat għall-ewwel darba minn Merlin Publishers fl-2015 u ssibu tixtruh online minn hawn.

Fl-2017, ippubblikajt ukoll verżjoni bl-Ingliż għall-Kindle.

Il-Każ tas-Serqiet Strambi – Irvin Vella, Investigatur Virtwali #02

irvin-2-cover-front

Il-Każ tas-Serqiet Strambi hija storja ambjentata fi żmien il-Milied, meta fil-gazzetti lokali jiġu rapurtati għadd ta’ serqiet fejn il-Pulizija ma setgħux isibu x’insteraq. Irvin u l-kuġini tiegħu Luca u Laura, mill-ewwel jaraw il-potenzjal ta’ każ ġdid—xejn xejn, huwa mod kif iqattgħu l-btajjel tal-Milied b’mod naqra aktar interessanti milli jaħlu l-ħin jilagħbu l-PlayStation, inaqqru l-iSpintzies (il-borża favorita t’Irvin) u jixorbu l-kukudina.

Trid tkun taf aktar? Aqra hawn.

Il-Każ tas-Serqiet Strambi kien ippubblikat minn Merlin Publishers fl-2016 u tistgħu tixtruh online minn hawn.

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor – Irvin Vella, Investigatur Virtwali #03

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor

Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor huwa t-tielet każ tal-Investigatur Virtwali u din id-darba jeħodna Għawdex. Flimkien mal-kuġini tiegħu, Irvin jipprova jiskopri ċ-ċirkustanzi madwar il-mewt ta’ avukat Malti li miet lejlet l-ewwel tas-sena fil-gżira Għawdxija.

Għaliex jismu l-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor? Għax dak l-avukat Malti ma kienx mar Għawdex biex jirrilassa, iżda …

Trid tkun taf aktar? Aqra hawn.

Il-Każ tas-Serqiet Strambi kien ippubblikat minn Merlin Publishers fl-2016 u tistgħu tixtruh online minn hawn.

Il-Każ Stella Maris – Irvin Vella, Investigatur Virtwali #04

Għadu mhux pubblikat, imma suppost dalwaqt.

Il-każ il-ġdid tal-Investigatur Virtwali ilu għal xi żmien lest u bħalissa qed nistennew l-illustratriċi tlesti l-qoxra u l-illustrazzjonijiet ta’ ġewwa biex l-investigazzjonijiet t’Irvin Vella jkomplu. Se jkun jismu Il-Każ Stella Maris u din id-darba Irvin Vella u l-familja tiegħu se jmorru cruise fuq l-ewwel cruise liner Malti fl-istorja. Iżda fil-vjaġġ inawgurali tal-MV Ġgantija ma jmurx kollox lixx. Irvin, Luca u Laura jispiċċaw jinvestigaw każ interessantissimu li jinvolvi ġojjel antik imprezzabbli u, ovvjament, ħafna ħafna ikel.

Il-Każ tal-Maħżen Mitluq – Irvin Vella, Investigatur Virtwali #05

L-ewwel draft ta’ din l-istorja lest, iżda għad irrid naħdem aktar fuq il-manuskritt biex intejjeb l-istorja kemm jista’ jkun qabel ngħaddiha lill-pubblikatur. Il-ħames każ t’Irvin  jibda ġewwa maħżen abbandunat fil-Ħamrun. Irvin jintlaqat f’rasu u jitlef sentejn memorja…infatti, jinsa anki li bidel ismu u li sar Investigatur Virtwali.

Aktar kotba għat-tfal bil-Malti

Jekk għoġbukom l-istejjer ta’ Irvin Vella u tixtiequ taqraw aktar kotba għat-tfal bil-Malti, għax ma tippruvawx is-sensiela ‘Il-Logħba tal-Allat‘? Din hija triloġija ta’ kotba ta’ fantażija dwar tliet iħbieb ta’ 15-il sena li jsibu bieb li jeħodhom f’dinja parallela ma’ tagħna.

Il-kotba fis-serje huma:


JOHN BONELLO huwa minn Ħad-Dingli u twieled fl-1976. Fost il-kotba li kiteb hemm it-triloġija Il-Logħba tal-Allat, id-duoloġija għall-adulti Unus Mundus u s-sensiela għat-tfal Irvin Vella, Investigatur Virtwali. Rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb erba’ darbiet, fl-2011 bil-ktieb L-Aħħar Ħolma, fl-2013 bil-ktieb Is-Sitt Aħwa, fl-2016 bil-ktieb Il-Każ Manduca u fl-2017 bil-ktieb Il-Każ tas-Serqiet Strambi.

A children’s detective story unravelling in the heart of the Mediterranean

There’s this old Baroque villa in a small town called Rabat. It has haunted me almost every day since my childhood–and not just me, but countless others.

Perhaps it’s the way it stands within the heart of the town, yet detached from time and everday life. Perhaps because it’s been neglected for so long that everything around it has moved on, while this old mansion stayed rooted in a past that is no more.

The mansion I’m writing about is called Villa Luginsland, once the residence of the German consul Baron Max Von Tucker. He served in Malta in the early 20th century and during that time Von Tucker commissioned the architect Francesco Zammit to build the amazing villa.

For years, I had been thinking about writing a story based within the confines of this fascinating yet peculiar setting. I was pregnant with ideas about a young detective, about a mystery for children, possibly involving ghosts. What better place to give birth to this budding adventure?

In the story, I renamed the mansion to Villa Manduca, property of two old Baronesses, the Manduca sisters Rita and Domenica. Their house was built by their late Grandfather Richard. They have a small entourage of workers who help maintain the place, a gardener, a housekeeper, a maid and a handyman. I restored the delapitaed mansion for the purpose of my novel, keeping its original location and features.

Within the story, the mansion takes up a life of its own, becoming one of the main protagonists of the novel. Irvin Vella, the young wannabe sleuth and his twin 11-year old cousins Luca and Laura, explore every nook and cranny in Villa Manduca, slowly uncovering its deepest, most hidden secrets.

The magic of Villa Manduca seeped through the pages and somehow put a spell even on the illustrators. In the Maltese edition, published as ‘Il-Każ Manduca’ by Merlin Publishers in 2015, the brilliant Lisa Falzon created a most amazing cover with the villa’s exterior as backdrop.

IrvinVella Illustration Only 150dpi
The illustration for the English edition of the book by artist José Domingo

For the English edition, which is currently available in eBook format, talented award-winning Spanish artist José Domingo took inspiration from my descriptions of the basement of the mansion and painted a gorgeous front cover for Irvin Vella’s first case. The exterior of the villa still appears on the back cover of the print-on-demand format that will be released soon on Amazon.