Kien diġà dalam meta ħabbat il-bieb . . .

. . . u malli ftaħt sibt raġel u mara mdaħħlin fiż-żmien iħarsu lejja. Kont qed nistenniehom, avolja ma kontx nafhom. Hu, raġel imwieled Ħad-Dingli li llum jgħix l-Awstralja. Ġie għal ftit xhur hawn Malta. Hi Rabtija, oħtha tgħix l-Awstralja fl-istess triq ta’ dan ir-raġel. Xtaqu jixtru t-triloġija tiegħi, Il-Logħba tal-Allat, wara li semgħuni nitkellem f’intervista mxandra fuq stazzjon tar-radju Awstraljan fid-29 ta’ Novembru 2014. Dakinhar, Joe Axiaq minn SBS Radio, kien ċempilli kmieni filgħodu u għamilna intervista telefonika li milli jidher instemgħet minn ħafna nies u ntogħġbot.

Dawn iż-żewġ persuni tkellmu mal-mara tiegħi u ftiehmu magħha li jiġu d-dar jiltaqgħu miegħi. Xtraw il-kotba, iffirmajtomlhom u għamilna ftit ħin insiru nafu lil xulxin. Il-kotba li xtraw ħaduhom magħhom lura l-Awstralja. Ħaġa li tassew tatni sodisfazzjon.

Isma’ l-intervista sħiħa hawnhekk.

John trilogija ad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s