Vella, Irvin Vella . . .

. . . minn Ħ’Attard. Imwieled Mattheus Vella, iben Anthony a.k.a. Twanny u Marthese Vella. Bidel ismu għal Irvin b’rikors il-Qorti fl-età ta’ 18-il sena, fl-istess żmien li għażel li jibda jistudja biex isir Investigatur Privat. ‘Il quddiem beħsiebu jibdel anki kunjomu.

Beda jsejjaħ lilu nnifsu L-Investigatur Virtwali (la liċenzja t’Investigatur Privat għad m’għandux).

Fetaħ uffiċċju Ħ’Attard stess, wara li kkapparra l-garaxx tad-dar t’ommu u ta’ missieru (hekk jew b’hekk il-ġenituri tiegħu ma jsuqux u qatt ma kellhom karozza). Minn dan l-uffiċċju beda jitħarreġ f’investigazzjonijiet ċkejknin, għax jemmen li l-prattika tagħmlu nies.

Wieħed mill-ewwel każijiet li solva kien dwar serq ta’ qattus ta’ mara xwejħa jisimha Eleonora Psaila. Dak il-qattus, li kien jismu Gusto, kellu jġib risq kbir lil Irvin Vella, L-Investigatur Virtwali. L-istess Eleonora, xhur wara, marret mill-ġdid għandu, din id-darba sabiex jgħin lil żewġt iħbieb tagħha. Dan il-każ kien dokumentat fl-ewwel ktieb mis-sensiela Irvin Vella: Investigatur Virtwali u jġib l-isem ta’ Il-Każ Manduca.

L-akbar ħbieb ta’ Irvin Vella huma l-kuġini tewmin tiegħu Luca u Laura, li ġew lura Malta wara l-mewt ħabta u sabta ta’ missierhom. Għalkemm għad għandhom 11-il sena, għandhom ħiliet investigattivi li jħaddmu biex jagħtu daqqa t’id lil kuġinuhom fil-każijiet li jkollu.

Bħalma se jagħmlu fil-każ il-ġdid, dak dwar għadd ta’ serqiet strambi fi żmien il-festi tal-Milied . . .

Tkixxef naqra oħra dwar l-ewwel każ t’Irvin Vella hawnhekk.

Advertisements

2 thoughts on “Vella, Irvin Vella . . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s