L-Intervistatur: dakinhar li staqsejt salt mistoqsijiet lil Caroline Smailes

Caroline Smailes

Kollox beda minn ritratt fuq Instagram. Xi ħadd tefa’ ritratt ta’ paġna ta’ ktieb u jien għaddejt kumment, għax għaraft il-kitba inimitabbli (5 sillabi!) ta’ Caroline Smailes. Il-ktieb kien Like Bees to Honey, ktieb sabiħ, sensittiv, malinkoliku, mexxej, mimli mħabba, iħiersa u ħafna birra, ktieb li kull qarrej Malti għandu jaqra.

Ftit wara li ħallejt dak il-kumment, nirċievi email ħelwa ħelwa ħelwa mingħand dawk hemm, tal-Għaqda tal-Malti. Staqsewni nafx lil Caroline u jekk nitħajjarx nintervistaha waqt il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus. Kif tista’ tgħid le? Qatt ma intervistajt lil ħadd qabel, u apparti li kont kurjuż-onorat nisma’ l-esperjenza ta’ l-awtriċi Ingliża, kienet ukoll opportunitá tajba biex nitgħallem.

Caroline Smailes twieldet f’Liverpool, l-Ingilterra f’familja ta’ dixxendenza Maltija. Minħabba din ir-rabta ma’ gżiritna, tħobb ħafna tiġi Malta u għandha tifkiriet sbieħ ħafna ta’ nannitha. Ma’ Caroline ltqajt l-ewwel darba fis-sajf tal-2010, id-dar tal-kuġina tagħha Jacqueline f’Ħad-Dingli. Jien kont għadni kemm ippubblikajt it-tieni ktieb, hi kienet għadha kemm ippubblikat it-tielet ktieb tagħha, Like Bees to Honey, u ġiet Malta biex tippromwovih. Għaddejna siegħa jew tnejn nitħaddtu fuq din il-passjoni li tgħaqqadna, u tkellimna fuq Star Wars ukoll. Għax taf int, kif tista’ ma titkellimx fuq Star Wars?

L-Intervista

U għaddew seba’ snin. Jumejn qabel l-intervista ltqajna Gululu, il-Kċina Maltija, (fejn jien ħadt ftira Għarbija, bil-ħaruf, xi tjubija) bħala mistednin tal-Għaqda tal-Malti. Dan kien it-Tlieta 4 t’April. Kellna ċans nitħaddtu ftit fuq il-ħajja bil-kalma u hekk tneħħi ftit dik l-ansjetá li trid tintervista lil xi ħadd li tammira tant.

DSC_0012

L-intervista saret il-Ħamis 6 t’April taħt tinda bajda riħa ta’ kotba ġodda. Ħadt ħsieb li l-mistoqsijiet ikunu tqal u antipatiċi kemm jista’ jkun, taf kif, biex ma nkunx bħal ħaddieħor. Infatti waħda mill-mistoqsijiet kienet: “As a writer, what do you find most frustrating?” u t-tweġiba mhux uffiċjali kienet “You are John, asking these hard questions.”

Ħaġa interessanti ħafna li ħarġet fl-intevista kienet kif ġiet magħmula l-qoxra ta’ Like Bees to Honey. L-illustratriċi ma’ penġietx il-qoxra, iżda ħolqitha billi għamlet collage ta’ affarijiet vera, bħal biċċa bizzilla, flixkun tal-lager magħmul mid-drapp, biljett antik, bolol u postcard. Caroline wrietna l-collage li qalgħet bħala rigal mingħand l-illustratriċi.

 

Dwar il-karattri tagħha, Caroline qaltilna li tħobb tikteb l-istorja ta’ kull karattru li tuża f’dettall kbir, tant li jirnexxielha ssir tafhom u ssir ħabiba magħhom. Meta tikteb, tipprova toħloq l-ambejt li tkun qiegħda tikteb dwaru, u mhux l-ewwel darba li spiċċat tikteb mimduda mal-art.

 

Apparti l-kitba, l-awtriċi minn Newcastle tagħmel ukoll xogħol ta’ editjar u tgħallem il-kitba krejattiva f’Universitá. Issibha diffiċli biex tibbilanċja kollox, speċjalment biex tlaħħaq ukoll mal-familja u ħafna drabi jkollha tisraq il-ħin mill-irqad. Meta tkun qiegħda taħdem fuq proġetti t’editjar ta’ kotba ta’ ħaddieħor tieqaf mill-kitba għal kollox, għax issibha li tista’ tiffoka aħjar.

 

Waħda mill-aħħar mistoqsijiet li għamiltilha kienet dwar l-aktar ktieb riċenti tagħha, The Drowning of Arthur Braxton. Dan il-ktieb inħadem film li se joħroġ għal wiri fix-xhur li ġejjin. Qaltilna li għadha ma tistax temmen li xi ħadd qabad ktieb tagħha u ħareġ film minnu. Tħossha kburija u onoratha ħafna li xi ħadd ieħor emmen li dak li kitbet seta’ jieħu ħajja ġdida fis-swali taċ-ċinema.

 

IMG_20170406_202622

 

Wara li spiċċat l-intevista, kellna ċans inkomplu nitkellmu waqt li ħadna flixkun birra flimkien, u Caroline iffirmatilna l-kotba bil-pinna favorita tagħha . . .

 

Kotba oħra ta’ Caroline Smailes huma:
Advertisements

Non Segnis Quies Ruris

Is-skiet tar-raba’ mhux għażżien, jgħidu n-naħat tagħna. Ħa nisraq ftit il-motto ta’ Ħad-Dingli għax jogħġobni, u għax ilni ma nikteb fuq dan il-blog żmien twil. U r-raġuni kienet għax, bħal bdiewa li jkunu siekta jaħdmu r-raba’, jien kont bieżel għaddej nikteb u naħdem fuq il-kotba li jmiss.

Ftit tal-ġimgħat ilu ġiet ippubblukata novella qasira tiegħi bl-isem ta’ QUA f’antoloġija ta’ 10 stejjer li ġġib l-isem Awguri Giovanni Bonello.  Il-ktieb, ippubblikat minn Merlin Publishers, ġie mniedi ġewwa Palazzo Pereira, il-Belt, f’serata mill-isbaħ, fejn jien u wħud mill-kittieba l-oħra tal-ktieb qrajna silta minn xogħolna. QUA hija storja dwar l-Isqof Franċiż Nicholas Bonet u l-Ħakem ta’ Malta Mattew Falzon, dwar kif irnexxielhom jiltaqgħu avolja bejniethom kien hemm 300 sena jifirduhom. L-isem QUA huwa referenza għall-istudju tal-metafiżika–jew dak li jeżisti u dak li jeżisti lil hinn mir-realtá.

Din żgur mhux se tkun l-uniku biċċa xogħol li se nippubblika din is-sena. It-3 ktieb fis-sensiela tal-Investigatur Virtwali huwa ppjanat li joħroġ fix-xhur li ġejjin minn Merlin Publishers. Mhu se ngħidilkom xejn fuqu ħlief li Irvin Vella se jaqsam il-fliegu biex jipprova jsib tarf ta’ każ kemmxejn tqil. U li se jiekol ħafna waqt l-investigazzjoni. Imma naħseb dik kontu tafuha.

U la qed nitkellmu fuq Irvin, proġett ambizzjuż ieħor li jirrigwarda lill-investigatur żagħżugħ huwa l-ewwel każ tiegħu ppubblikat bl-Ingliż. Fil-fatt bħalissa qed niffinalizza l-manuskritt ta’ The Manduca Case, li ttraduċejtu jien stess u li se jkun ippubblikat kemm bħala eBook kif ukoll bħala ktieb tradizzjonali fuq Amazon.

Traduzzjoni oħra li ħdimt fuqha fl-aħħar xhur kienet ta’ ktieb Taljan Io sono Zero miktub minn Luigi Ballerini. Din in-novella għall-addoloxxenti se tkun ippubblikata minn Merlin Publishers aktar tard din is-sena. Dan kien l-ewwel xogħol mhux tiegħi li traduċejt u għall-ewwel ħassejtu xi ftit diffiċli–sakemm drajt l-istil u l-leħen tal-awtur Taljan. Inħoss li tgħallimt ħafna matul dan il-proġett, tagħlim li se nuża żgur għall-kitbiet u traduzzjonijiet oħrajn.

U fl-aħħar nett, pubblikazzjoni oħra għall-2017 hija dik ta’ novella li ilni naħdem fuqha mill-2010. It-Taár (bil-Malti) u The Taár (verżjoni bl-Ingliż), l-ewwel novella fis-sensiela Dystopia, waslet fl-aħħar fażijiet ta’ preparazzjoni. Għall-ewwel darba se nkun qed nippubblika novella bil-Malti u bl-Ingliż fl-istess żmien. L-istorja hija mmirata għall-addoloxxenti u tirrakkonta l-ġrajja ta’ Ben, orfni fuq gżira bla isem, f’dinja iebsa fejn ma baqa’ xejn mill-ħajja li nafu aħna. Ħlief torri enormi li ħadd ma jista’ jidħol fih. Din in-novella se tkun ippubblikata kemm f’verżjoni tradizzjonali kif ukoll bħala eBook.

Dak kollox mill-kamra tal-aħbarijiet. Proġetti oħrajn għall-ġejjieni hemm ukoll, iżda ngħidilkom dwarhom darboħra…

Irvin Vella jerġa’ jmur SPMC

Dsatax-il xahar wara li żort il-kulleġġ ta’ Sant’Agtha fir-Rabat biex tkellimt fuq Il-Każ Manduca mal-istudenti tal-primarja, erġajt mort, din id-darba biex inkellimhom dwar it-tieni każ tal-Investigatur Virtwali.

20161130_092941

Mort l-Erbgħa 30 ta’ Novembru 2016. Laqgħuni bl-istess entużjażmu tal-ewwel darba. Ma kellix bżonn nintroduċi lill-protagonist tan-novelli tiegħi – kollha kienu jafu bih. Il-ħabib tiegħi, Duncan Caruana, għalliem fl-istess kulleġġ u l-kollegi tiegħu, kienu ħadu ħsieb li lil Irvin Vella jkun jafu kulħadd.

20161130_083715.jpg

Wara introduzzjoni qasira, qrajt silta minn Il-Każ tas-Serqiet Strambi. Imbagħad għidtilhom jistqsu li jridu. U staqsew. Ħafna. Kien hemm uħud li kienu diġá xtraw il-ktieb mill-Festival tal-Ktieb u kien hemm fosthom li qrawh. U għalkemm il-mistoqsijiet ‘tas-soltu’ feġġew (fi xħin tikteb, kemm jieħu żmien ktieb biex jinkiteb u jiġi ppubblikat, min jagħmel il-qoxra), ħafna mill-mistoqsijiet kienu dwar il-kotba li jmiss.

Infatti kellimthom dwar it-tielet każ ta’ Irvin Vella li se jkun ippubblikat fl-2017, u tajthom ħjiel ukoll dwar xiex se jkunu ir-raba’ u l-ħames każijiet.

Ma mdumx ma nerġa’ nżurhom. Fil-bidu tas-sena d-dieħla se nkun qed naħdem ma’ studenti ta’ dan il-kulleġġ fuq proġett ta’ kitba kreattiva bl-għan li jaraw xogħolhom ippubblikat. Naf żgur li se jkun suċċess għax l-enerġija li hemm tbaqbaq f’dak il-post ma tħallilekx dubju.

Image

Il-Istrina xi Xkaffa

Kelma ġġib ‘il oħra u bil-ħbieb tagħmel triq fil-baħar. Speċjalment jekk ikollhom l-għodda biex jaħdmu.

Kelli bżonn xkaffa. Xkaffa għall-kotba tiegħi. Bejn is-17 u t-18 ta’ Diċembru se nkun qed nesibixxi l-kotba kollha li ppubblikajt waqt maratona tat-table tennis organizzata minn HiTT Academy Malta b’risq il-Community Chest Fund f’St. Albert’s College, il-Belt. Mill-kotba li nbiegħ se nagħti donazzjoni għall-Istrina 2016.

Il-biċċa kienet li ridt xi ħaġa naqra sura fuq xiex inpoġġi l-kotba. L-ixkaffa li kont ħdimt għall-maratona tal-2015 ma kinitx daqshekk tajba għax baxxa u żgħira wisq. Għidt żewġ kelmiet lill-Pe, ħabib tiegħi minn żmien meta id-dinja kienet għadha żgħira. Ta’bniedem kbir li hu (u jagħmel naqra prodotti tal-ikel bomba-litteralment), l-għada bagħatli ritratt ta’ żewġ xkafef tal-kotba weqfin. Staqsieni liema nippreferi.

L-ewwel waħda, għidtlu. Qalli mela nagħmluha.

U għamilnieha.

Ċioe, hu għamilha, jien kont preżenti.

Qattajna madwar erba’ sigħat fil-garaxx tiegħu l-Ħamis 8 ta’ Diċembru, bix-xita tqattar bil-mod barra u r-riħa tfuħ ta’ njam inċanat f’imnifsjna , u kieku ma ċempillix it-tifel għax xtaq li jagħmel il-homework miegħi, hemm kont nibqa’. F’dawk l-erba’ sigħat il-Pe laħaq qatta’ l-injam, inċanah, għamel il-bażi, għamel il-minċotti u nkullajna kollox flimkien.

L-għada mort ġbartha, u wara għorka sewwa, bdejt il-proċess biex injam tal-aħmar jiġi jidher qisu tal-ġewż…taf int, naqra make-up tal-okkażjoni.

Titħajjar tiġi sal-maratona? Tixtri ktieb, tiekol mincepie (jew tnejn), idduq il-prodotti Talpé, tilgħab jew tara logħba table tennis u tagħti xi ħaġa żgħira għal min hu fil-bżonn?

 

 

 

Il-Milied skont Irvin Vella

It-tieni ktieb fis-sensiela Irvin Vella, Investigatur Virtwali ħiereġ fil-jiem li ġejjin. Il-Każ tas-Serqiet Strambi  jinvolvi għadd ta’ serqiet li jsiru kollha fi żmien il-Milied. B’xi mod jew ieħor, il-Milied jolqot lil kull wieħed mill-karattri tal-istorja, kif wara kollox jolqot lilna: min iħobbu, min jobogħdu, min ifakkru f’ħaġa u min f’oħra.

screen-shot-2016-10-21-at-13-00-53

Għal Irvin pereżempju, il-Milied marbut mal-ħlewwiet tradizzjonali Maltin (u internazzjonali), ibda mill-qagħaq tal-għasel u spiċċa fl-imbuljuta, ix-xarba sħuna bil-qastan u l-kukkudina mqassma fuq iz-zuntier tal-knisja wara l-quddies ta’ nofsillejl. U ovvjament, l-ikla kolossali nhar il-Milied, mill-kċina t’ommu Marthese. Wara kollox, ma tistax tiġi l-ewwel fil-klassifika tal-aktar nies ħoxnin fid-Dinja mingħajr ma tagħmel ftit sforz.

Għal Luca u Laura, l-assistenti (u kuġini) t’Irvin, il-Milied żmien tad-dwejjaq għax ifakkarhom f’missierhom li miet ftit tas-snin qabel. Fil-Milied kien dejjem jieħu żmien off mix-xogħol u jqatta’ kważi xahar sħiħ magħhom. Għalhekk għalihom żmien iebes, u jippreferu jmiddu jdejhom ħalli ħsibijiethom ma jitfgħuhomx f’burdati mdallmin.

Għal Francis Cilia, sid il-Best In Town Confectionery (est. 1987) il-Milied l-aħjar żmien għan-negozju tiegħu u jħobb iżejjen il-vetrina tal-ħanut bl-aħjar mod possibbli. Saħansitra jħalliha mixgħula u bix-shutter imtella sa nofsillejl kuljum fi żmien il-Milied.

Għal Pauline Farrugia, sid ta’ wieħed mill-ħwienet li nsterqu, il-Milied ma jfisser xejn. U lanqas l-Għid jew kwalunkwe festa oħra. Għal Pauline jeżisti biss ix-xogħol. Minn xħin jisbaħ sa xħin jidlam u anki fil-ħolm.

Għall-Ispettur Montebello, it-taħlita tax-xita tqattar, dwal iteptpu u mużika tal-Milied hija xi ħaġa imsaħħra. L-uniku xewqa li għandu hija li dak il-Milied imur iqattgħu mal-mara u mat-tifel, li għadu jemmen li jeżisti Father Christmas. Ooops.

Għal Marissa Abela, waħda mill-aħwa propjetarji ta’ Calleja Bros – il-fabbrika fejn jiżvolġi l-każ,  il-Milied żmien ta’ nostalġija li iżda jnissel paċi interna fiha, u ż-żmien li tisma’ Let it Snow ta’ Dean Martin on repeat, waħda mill-aktar diski għal qalbha.

U għalik, xi jfisser il-Milied?


Il-Każ tas-Serqiet Strambi huwa pubblikazzjoni ta’ Merlin Publishers u se jkun għall-bejgħ fil-jiem li ġejjin madwar Malta u Għawdex. Għal aktar tagħrif dwar il-kotba tiegħi żur www.johnabonello.com jew il-paġna tiegħi fuq Facebook.

Kotba fis-sensiela Irvin Vella, Investigatur Virtwali:
  1. Il-Każ Manduca (2015)
  2. Il-Każ tas-Serqiet Strambi (2016)

Minn villa fir-Rabat għal fabbrika fil-Marsa

Sentejn ilu, Irvin Vella idebbutta fix-xena lokali bl-ewwel każ tiegħu, b’investigazzjoni ta’ dehriet strambi ġewwa villa fir-Rabat. Il-villa nnifisha kważi saret karattru ieħor f’Il-Każ Manduca u lill-qarrejja intrigathom ħafna.

F’dan it-tieni ktieb, il-post fejn isseħħ il-biċċa l-kbira tal-istorja wkoll għandu importanza. Din id-darba mhix villa b’ġonna kbar, b’arkitettura gotika u soqfa impittrin, iżda fabbrika tal-ikel f’xatt il-Marsa. Bini ta’ żmien l-Ingliżi, faċċata tal-power station l-antika, imħażen maqlubin f’fabbrika fejn jiġu manifatturati snacks popolari ħafna. Speċjalment m’Irvin.

img_20161008_145639
It-triq fil-Marsa fejn tiżvolġi l-istorja
Il-fabbrika hija ovvjament fittizja, ħolqien immaġinat, ispirat miż-żmien li qattajt naħdem ġewwa post simili fil-Mosta bejn l-1995 u l-1999. Dak kien l-ewwel impjieg full-time tiegħi, fejn tgħallimt ħafna u fejn l-esperjenzi li ġarrabt kienu pedament tajjeb għax-xogħolijiet li għamilt wara. Il-kumpanija li kont naħdem magħha dak iż-żmien, l-OK Products Ltd, għadha sal-lum tagħmel boroż ta’ snacks, fosthom uħud li ddisinjajt jien stess.

screen-shot-2016-10-08-at-14-37-45
Il-qoxra, xogħol ta’ Lisa Falzon u Pierre Portelli
Għal darb’oħra, l-illustrazzjonijiet huma xogħol Lisa Falzon. Bħalma ġara fl-ewwel ktieb, Lisa rnexxielha tħoss l-vibe tal-post u ħolqot l-illustrazzjoni tal-qoxra madwar dawn l-imħażen. U żiedet il-qanpiena tixgħel mal-faċċata tal-bini, għax wara kollox, is-serqiet strambi seħħew ħamest ijiem qabel il-Milied.

Il-Każ tas-Serqiet Strambi huwa pubblikazzjoni ta’ Merlin Publishers u se jkun għall-bejgħ fil-jiem li ġejjin madwar Malta u Għawdex. U qrib Kemmuna, għax fuq il-vapur t’Għawdex jinbiegħ ukoll.

Għal aktar tagħrif dwar il-kotba tiegħi żur www.johnabonello.com jew il-paġna tiegħi fuq Facebook.

Kotba fis-sensiela Irvin Vella, Investigatur Virtwali:
  1. Il-Każ Manduca (2015)
  2. Il-Każ tas-Serqiet Strambi (2016)

Irvin Vella u l-borża favorita tiegħu

Wara s-suċċess uberenormi ta’ Irvin Vella u l-ewwel avventura tiegħu, wasal iż-żmien għat-tieni każ tal-investigatur virtwali—Il-Każ tas-Serqiet Strambi.

irvin-2-cover-frontIt-tieni storja faqqset b’mod li jekk insejjaħlu sempliċiment interessanti ma nkunx qed niddeskrivih sew sew. Kultant nofs ta’ kelma wkoll tagħtik idea. Kultant jaf tkun storja mhux tas-soltu li tispirak, bħal din li ġejja.

Madwar ħames snin ilu, waqt li qiegħed ix-xogħol naħdem għall-kwiet (għal darba ma kellix headphones u mużika qawwija f’widnejja), nisma’ kollega tiegħi jirrakkonta kif kumpanija lokali tal-isnacks għamlet sejħa biex tiġbor konsenja prodotti wara li barmil tal-plastic waqa’ fil-forn fejn jinħema l-prodott. Dak il-ħin is-subkonxju ġibed dik l-istorja u nebbet l-ewwel żerriegħa ċkejkna li finalment wasslet għat-tieni ktieb fis-sensiela ta’ Irvin Vella.

Il-Każ tas-Serqiet Strambi hija storja ambjentata fi żmien il-Milied, meta fil-gazzetti lokali jiġu rapurtati għadd ta’ serqiet fejn il-Pulizija ma setgħux isibu x’insteraq. Irvin u l-kuġini tiegħu Luca u Laura, mill-ewwel jaraw il-potenzjal ta’ każ ġdid—xejn xejn, huwa mod kif iqattgħu l-btajjel tal-Milied b’mod naqra aktar interessanti milli jaħlu l-ħin jilagħbu l-PlayStation, inaqqru l-iSpintzies (il-borża favorita t’Irvin) u jixorbu l-kukudina.

Il-ktieb, ippubblikat minn Merlin Publishers u b’illustrazzjonijiet u qoxra faqa ta’ Lisa Falzon, se jkun għall-bejgħ fil-jiem li ġejjin mill-ħwienet tal-kotba kollha madwar dawn il-gżejjer sbieħ, inkella tistgħu tixtruh billi tibagħtuli email.


Għal aktar tagħrif dwar il-kotba tiegħi żur www.johnabonello.com jew il-paġna tiegħi fuq Facebook.